Papieskie Dni Młodych

Papieskie Dni Młodych to sposób naśladowania Ojca Świętego Jana Pawła II, który podczas wędrówek uczył umiłowania prawdziwie religijnego stylu życia.

Spotykamy się, aby w radosnej wspólnocie rozmawiać o naszych problemach, śpiewać o tym co nas cieszy, poznać bliżej tych, z którymi wzrastamy i rozważać czego uczył Jan Paweł II.

Wszystko to jest niejako dotknięciem Jego śladów, bo tutaj chodził po górach, jeździł na nartach, pływał kajakiem i tutaj 16.06.1999 r. nauczał.

PDM 2011

PDM 2010

PDM 2009

PDM 2008

PDM 2007

PDM 2006

PDM 2005

PDM 2004

PDM 2003

PDM 2002