DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Stowarzyszenie: Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II

 

Przygotowania do VII pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny zaczęły się jesienią 1998 r. Stary Sącz miał wielką nadzieję, że wtedy odbędzie się także długo oczekiwana kanonizacja Bł. Kingi. Spotkania z przedstawicielami Watykanu... Od 24.02.1999 oficjalnie przygotowaniem wizyty Ojca Świętego w Starym Sączu zajmuje się stowarzyszenie pod nazwą „Komitet Organizacyjny Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądecczyźnie”.

16.06.1999 atmosfera niepewnego oczekiwania na przyjazd ze względu na stan zdrowia Ojca Świętego, ogrom przygotowań, piękno architektury ołtarza papieskiego, otoczenie gór i starego miasta z klasztorem oraz przeżycie Mszy Św. kanonizacyjnej wraz z bardzo osobistymi wspomnieniami pod nazwą „Powtórka z geografii” sprawiły że to spotkanie wywarło ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach i obserwatorach liturgii. Według ogólnego planu pielgrzymki po uroczystości Ołtarz Papieski miał być rozebrany, a świadkiem historycznego wydarzenia pozostać miała mała kapliczka z figurą Pana Jezusa „frasobliwego”. Już na drugi dzień po uroczystości różne instytucje zaczęły się zwracać do Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu jako reprezentanta Komitetu Organizacyjnego oraz do Ks. Biskupa Ordynariusza o przekazanie im Ołtarza Papieskiego w celu zachowania go jako pamiątki wielkiego wydarzenia. Bezpośrednio po uroczystości kanonizacyjnej Ochotnicza Straż Pożarna z Moszczenicy podjęła się ochrony Ołtarza, do którego przychodziły wielkie rzesze pielgrzymów i turystów przejeżdżających przez Stary Sącz.

13.07.1999 w sali Ratuszowej Urzędu Miasta Nowy Sącz odbyła się narada przedstawicieli gmin Ziemi Sądeckiej, które miały zasadniczy udział w Komitecie Organizacyjnym Wizyty. Podjęto decyzję i jako prośbę skierowano do Ks. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca, aby Ołtarz Papieski pozostał w Starym Sączu „dla rozwoju duchowych wartości”, które w tym miejscu zasiał w pielgrzymich sercach Ojciec Święty.

9.08.1999 ks. biskup podjął decyzję o pozostawieniu Ołtarza w Starym Sączu i utworzeniu wokół niego Centrum Duszpasterstwa Turystycznego.

25.07.1999 Centralna Uroczystość Odpustu ku czci Św. Kingi nabrała niezwykłego charakteru. Wielka procesja z głównym relikwiarzem doczesnych szczątków Św. Kingi wyruszyła z klasztoru SS Klarysek do Ołtarza Papieskiego na Mszę Św. która zgromadziła ok. 10 000 wiernych. Obecność tak wielu pielgrzymów potwierdziła słuszność decyzji o pozostawieniu Ołtarza i tak zaczęła tworzyć się tradycja stałej pielgrzymki odpustowej w uroczystość Św. Kingi do Ołtarza Papieskiego.

7.12.1999 odbyło się Zebranie Założycielskie nowego stowarzyszenia, które miałoby opiekować się Ołtarzem i zająć się tworzeniem Centrum Duszpasterstwa Turystycznego. W zamierzeniach miała to być współpraca diecezji tarnowskiej, społeczności Starego Sącza i okolic, wszystkich gmin Powiatu Nowosądeckiego oraz sponsorów, którzy włączyliby się w pracę nowego stowarzyszenia.

23.12.1999 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą „Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II” i zatwierdził Statut jako podstawę działania.

22.11.1999 Sąd zatwierdził rozwiązanie Komitetu Organizacyjnego i zakończył się czas rozliczeń, sprawozdań i pod opieką Komitetu pozostał jedynie Ołtarz Papieski.

14.01.2000 Ołtarz Papieski został przekazany stowarzyszeniu Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Sądeckie Centrum finansowane przez diecezję Tarnowską rozpoczęło wykup gruntów, renowację Ołtarza, przygotowanie planu budowy, uzgodnienia terenowe, dla powstającego ośrodka duszpasterstwa turystycznego i rozpoczęło budowę Domu Pielgrzyma. Równolegle do tych prac działalność Centrum obejmowała liczne uroczystości, spotkania i akcje podkreślające nauczanie Ojca Świętego oraz rozwijające kult Św. Kingi.

Dla sprawniejszego finansowania i trwałości organizacyjnej duszpasterstwa Stowarzyszenie przekazało Ołtarz diecezji wraz z terenem i rozpoczętą budową.

16.12.2004r. Ks. Biskup Ordynariusz erygował w tym miejscu ośrodek o nazwie „Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II”.


wstecz