DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Stowarzyszenie Memoria et Bonum

 

19 czerwca 2008 r. na Ołtarzu Papieskim zaingurowano działalność Stowarzyszenia Przyjaciół im. ks. prał. płk Tadeusza Dłubacza „Memoria et Bonum”.


W uroczystościach wzięły udział społeczności szkół, które noszą imię ks. Dłubacza. Stowarzyszenie ma propagować wartości, które w swoim życiu realizował ks. pułkownik.

Do stowarzyszenia przyjaciół szkół im. ks. Tadeusza Dłubacza należą trzy placówki oświatowe: szkoła podstawowa w rodzinnej Moszczenicy, Zespół Szkół w Sufczynie oraz gimnazjum w Birczy na Podkarpaciu.

Ks. Tadeusz Dłubacz urodził się w 1946 roku w Moszczenicy Niżnej w parafii Stary Sącz. Pracował 20 lat w diecezji tarnowskiej. Z duszpasterstwem wojskowym był związany od 1991 roku. Najpierw został mianowany proboszczem katedry polowej Wojska Polskiego. Był dziekanem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Garnizonu Warszawskiego i Instytucji Centralnych MON. Od 1995 roku - kapelanem przy Urzędzie Prezydenta RP.

Pełnił także funkcję dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP. Tę instytucję charytatywną działającą w strukturach wojska, tworzył od podstaw. Osobiście organizował, a potem konwojował transporty z pomocą humanitarną dla ludności w rejony walk na Bałkanach, powodzianom w Polsce południowej w 1997 roku i na Ukrainie. Dostarczał dary najbardziej potrzebującym na Litwie i Białorusi.

Był inicjatorem wydawnictw muzycznych wojskowej Caritas o tematyce patriotyczno-religijnej. Prezydent RP w 1999 r. w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej i charytatywnej odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ks. płk Tadeusz Dłubacz, przeżywszy 53 lata, zmarł nagle w dniu 4 lipca 1999 roku. Spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. Myślą przewodnią pracy kapelańskiej ks. płk Dłubacza była służba Bogu, Ojczyźnie i szczególnie młodemu człowiekowi.

Zobacz Inaugurację 2008

Zobacz galerię zdjęć


wstecz