DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Stowarzyszenie Świętej Kingi

 

Aktualne ogłoszenia i informacje

Pielgrzymka Wieliczki i Łagiewnik 01.12.2013

Pielgrzymka na Węgry 6-7-8. 12. 2013

Napisali o nas

Fotorelacja z Pielgrzymki Szlakiem Swiętej Kingi 2013

Kontakt do stowarzyszenia:

e-mail:   swietakinga@gmail.com

Prezes Zarządu - Mieczysław Witowski tel: 605 421 982

O stowarzyszeniu:

7 kwietnia 1999 roku Biskup Tarnowski Wiktor Skworc Dekretem powołał do życia Stowarzyszenie Czcicieli św. Kingi. Działalność Stowarzyszenia określają normy prawa kościelnego, jest ono instytucją kościelno-społeczną i posiada charakter publiczny. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Diecezja Tarnowska, siedzibą parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu przy ul. Zygmuntowskiej 48, a duchową kolebką sanktuarium św. Kingi w Starym Sączu.Od 2011 r. trwa przeniesienie siedziby stowarzyszenia do Domu Pielgrzyma OPOKA w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. jana Pawła II w Starym Sączu.

24 lipca 1999 roku Stowarzyszenie otrzymało sztandar ufundowany przez Ryszarda Fryca.

Ogólnym celem Stowarzyszenia jest szerzenie kultu św. Kingi, a do jego zadań zależy m.in.:

 • szerzenie wiedzy wśród członków na temat cnót i wartości, jakimi kierowała się w życiu św. Kinga
 • formowanie duchowości członków w oparciu o bogaty program formacyjny Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy
 • wdrażanie w życie codzienne wartości przekazanych przykładem św. Kingi zgodnie z hasłem „Kochać i służyć”


Stowarzyszenie realizuje swoje celem m.in. poprzez:

 • organizowanie pielgrzymek do miejsc uświęconych pobytem św. Kingi
 • organizowanie rekolekcji, konferencji i spotkań poświęconych szerzeniu wiedzy o swojej patronce
 • realizowanie programu formacji duchowej w oparciu o program Apostolstwa Modlitwy
 • współpracę z Klasztorem SS.Klarysek w Starym Sącz
 • uczynny udział w uroczystościach ku czci św. Kingi
 • zacieśnianie więzi miedzy katolikami krajów, w których przebywała św.Kinga: Węgier, Czech, Słowacji i Polski
 • przyznawanie honorowej odznaki szczególnie zasłużonym członkomrozwijanie i szerzenie kultu swojej patronki poprzez środki audiowizualne, wydawnictwa, artykuły prasowe
 • gromadzenie środków materialnych i finansowych potrzebnych do realizacji zadań stowarzyszenia


Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która przyjmuje naukę Kościoła Rzymskokatolickiego i podejmuje się realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, poręczonej przez dwie osoby będące już członkami Stowarzyszenia lub na podstawie opinii wydanej przez ks. proboszcza parafii, z której wywodzi się kandydat.

Jednym z najpopularniejszych przejawów działalności Stowarzyszenia jest coroczna Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi.

Zobacz galerie z działalności:

XXIII Pielgrzymka Górska fot. M. Babicz

XXII Pielgrzymka Górska 2011 fot. M . Babicz

XXII Pielgrzymka Górska 2011 fot. J. Mieńciuk

XXI Pielgrzymka Górska 2010

XX Jubileuszowa Pielgrzymka Górska 2009

  Dzień 1

       Dzień 2

       Dzień 3

XIX Pielgrzymka Górska 2008

XVIII Pielgrzymka Górska 2007

XVII Pielgrzymka Górska 2006

XVI Pielgrzymka Górska 2005

XV Pielgrzymka Górska 2004

 

Pielgrzymka na Węgry 2011

Nowe dokumenty:

 

Pliki do pobrania
  Dane Stowarzyszenia
  Deklaracja
  Statut
  Uchwały Komisji
  Uchwały Zarządu
  Zebranie założycielskie

wstecz