DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Barka

 

W sierpniu 2002 roku po zakończeniu mszy na krakowskich Błoniach gdy zgromadzeni zaśpiewali „Barkę”, Papież jeszcze raz zwrócił się do wiernych i powiedział:

„Chciałem powiedzieć, na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń, prowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez te wszystkie laty. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu - na krakowskie Błonia, pod Kopiec Kościuszki” - powiedział papież Jan Paweł II. „Dziękuję ci, pieśni oazowa” - dodał


02.04.2005r.
Błonia starosądeckie, Ołtarz Papieski, znak jedności „Barka”

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
Słów Bożych prawdą
i słowem życia.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

Podajemy dalszy ciąg Barki nieznanego autora,
jako dziękczynienie za Jana Pawła II

5. Matko, pomóż trwać nam w nadziei,
W dziękczynieniu za Ojca Świętego,
Za dar od Boga miłosiernego.

Ref.: Zanieś Matko, nasze dzięki do Pana,
Za posługę Jana Pawła II.
Wdzięczne serca zanieś Matko Kochana,
U stóp Boga Wszechmogącego je złóż.

6. Matko, w naszych sercach zostanie
Każde słowo i każde przesłanie,
Na trud i radość oczekiwania.

7. Przytul Go do serca Maryjo.
Gdy do domu powrócił skruszony,
Niech zwiększy grono błogosławionych.

*******************************

Nowa „Barka” na cześć Jana Pawła II

Ty Bogu „tak” powiedziałeś
I zastępcą Chrystusa zostałeś.
Jak On przyjąłeś krzyż na ramiona
Kochany nasz Papieżu Polaku
Ze swym krzyżem całe życie kroczyłeś.
My byliśmy na tej Golgocie z Tobą,
Nasze modły prosto do nieba szły.

Ty godnie cierpieć umiałeś,
Ból Bogu swemu z pokorą oddałeś.
Pogodnie szedłeś mu na spotkanie,
Swym życiem krzyża świadectwo dałeś.
Ukazałeś wszystkim godność człowieka,
A w cierpiących wielką nadzieję wlałeś
Dając dowód, że cierpienie ma sens.

Już misja się wykonała,
Twoja barka nad brzegiem została.
Jesteś szczęśliwy w ramionach Ojca,
Kochany nasz Papieżu Polaku,
Wielką dumą, wielką radością byłeś.
Ojcze, Bracie, Przyjacielu, Rodaku,
Serca ludów miłością zdobyłeś.

Dziś kiedy jesteś już w niebie,
Dziękujemy, że Bóg dał nam Ciebie.
O wstawiennictwo Ojcze prosimy,
„Niech zstąpi duch Twój, odnowi ziemię”
Twe przesłanie leci na krańce świata,
Niechaj siła, która w narodzie drzemie,
Nie zanika, ale na wieki trwa.

Pliki do pobrania
pobierz plik   Ulubiona pieśń Jana Pawła II "Barka" - mp3 śpiewana przez Chór z VI Licem Ogólnokształcącego w Szczecinie

wstecz