DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Regulamin Domu Pielgrzyma OPOKA

 

Regulamin Domu Pielgrzyma OPOKA

 1. Doba hotelowa trwa od godzin 12:00 do 10:00 dnia następnego.

- w recepcji można ustalić inne godzin pobytu w Domu Pielgrzyma.

- grupy zorganizowane rozpoczynają i kończą dobę hotelową według ustalonego wcześniej programu.

 1. Przedłużenie pobytu po za okres wskazany w dniu przybycia wymaga uzgodnienia w recepcji do godz. 08:00 dnia , w którym upływa termin pobytu.

 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 07:00 .

- w przypadku zajęć zorganizowanych oraz specjalnych okoliczności cisza nocna może być skrócona o czas niezbędny, o czym goście hotelowi zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni przez obsługę hotelu.

 1. Recepcja jest czynna całą dobę. Drzwi wejściowe są zamknięte od godz. 23:30 do 06:00.

- w przypadku nieobecności pracownika recepcji należy dzwonić pod podane w recepcji numery telefonów.

- z pokoju na recepcję dzwonimy wybieramy nr 100.

 1. Goście są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia pracownika recepcji o stwierdzonych brakach lub usterkach w pokojach zaraz po zakwaterowaniu lub po stwierdzeniu usterki.

 2. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów będących na wyposażeniu Domu Pielgrzyma oraz urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.

 3. Za pobyt dzieci i młodzieży odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 4. Na balkonach dzieci mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.

 5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.

 6. Osoby nie zameldowane w Domu Pielgrzyma mogą przebywać w pokojach gości od godz. 07:00 do 21:00.

 7. Opuszczając pokój należy zawsze zgasić światło , zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi.

 8. Przed zdaniem pokoju należy zamknąć , zakręcić krany , wyłączyć urządzenia elektryczne z gniazdek , wyłączyć oświetlenie. Klucz do pokoju oddajemy pracownikowi recepcji.

 9. Dom Pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy , papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną oraz inne przedmioty pozostawione bez nadzoru jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

 10. Dom pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innych pojazdów należących do gościa .

- parking dla gości jest całodobowo monitorowany lecz nie strzeżony.

 1. Bez zgody pracownika recepcji zabronione jest przenoszenie wyposażenia pokoi.

 2. W pokojach zabronią się używania: grzejników przenośnych, żelazek, grzałek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 3. W pokojach zabrania się przygotowywania i spożywania własnych posiłków. - własne posiłki można przyrządzać wyłącznie w kuchni turystycznej po uzgodnieniu w recepcji.

 4. Posiłki są wydawane na jadalnię w godzinach: śniadanie 7:00 – 9:00, obiad 13:00 – 14:00, kolacja 17:30 – 18:30.

 5. Rezygnację z zamówionych posiłków lub zmianę ilości posiłków należy zgłosić pracownikowi recepcji dzień wcześniej.

 6. Funkcjonowanie kawiarni uzależnione jest od potrzeb przebywających w Domu Pielgrzyma zorganizowanych grup.

- w godz. 20:00 do 07:00 zakupy w kawiarni można dokonać u pracownika recepcji( tylko produkty gotowe).

 1. Do Domu Pielgrzyma nie można wprowadzać zwierząt.

 2. Goście wychodzący w góry proszeni są o pozostawienie u pracownika recepcji następujących informacji: planu wycieczki, orientacyjnej godziny powrotu oraz numeru telefonu komórkowego.

 3. Na terenie całego Domu Pielgrzyma oraz Ołtarza Papieskiego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego, gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości pięćset złotych, a w przypadku przybycia straży pożarnej kosztami nieuzasadnionego przejazdu jednostek gaśniczych.

 4. Palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganej ostrożności.

 5. Goście zobowiązani są do zachowania czystości w pokojach i na terenie całego DCP, szczególnie prosimy o segregację odpadów na organiczne, papierowe, plastyki. Odpowiednio oznakowane pojemniki znajdują się przed wejściem do Domu Pielgrzyma oraz na korytarzach.

Obowiązuje od 01.09.2014.wstecz